Geschiedenis
Geschiedenis Afdrukken

Badmintonvereniging 't Pluumke is in 1966 opgericht door Henk Wissink en het echtpaar Joop en Ria Tip. Dit drietal speelden voorheen altijd in Goor, maar wisten dat er genoeg animo was om een club in Haaksbergen op te richten. Direct na de oprichting bestond de club uit vijftien tot twintig leden. Dit ledenaantal steeg gestaag, met als hoogtepunt een aantal van ruim tweehonderd clubleden, in de jaren zeventig. Tot beginjaren tachtig was het ledenaantal vrij constant, daarna nam het aantal leden weer af. 

logo.jpg

De eerste trainingen en thuiswedstrijden van 't Pluumke werden gehouden in de gymzaal van basisschool 't Dorp. De ruimte hier was vrij beperkt, met name door de staalconstructie van het lage plafond. De tegenstanders vonden het dan ook nooit leuk om in deze gymzaal te moeten spelen. Wij als Haaksbergernaren waren hier uiteraard aan gewend en konden ons voordeel hiermee doen. Uiteindelijk is de overstap gemaakt naar sporthal de Els, waar nu nog steeds getraind en wedstrijden gespeeld worden.

't Pluumke gold en geldt nog steeds als een gezellige vereniging. Naast deze gezelligheid is er ook het één en ander gepresteerd in de loop der jaren. Behalve de regionale competitie, waar het zich nu in bevindt, heeft 't Pluumke ook landelijk gespeeld. De hoogste trede is de landelijke derde divisie geweest.